• Rentgen punktowy
 • Rentgen zgryzowy
 • Rentgen cefalometryczny
 • Rentgen zatok
 • Rentgen Pantomograficzny
 • RTG skrzydłowo - zgryzowe
 • Rentgen czaszki

Rentgen zębów Kraków, Gertrudy 8, I pietro

Pantomograficzne zdjęcie zębów ( rentgen panoramiczny, "panorama", opg)

Uwidacznia na jednym zdjęciu stan całego uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowego oraz zatokami szczękowymi: zdjęcie pantomograficzne zębów, czyli obecność próchnicy, jakości leczenia kanałowego, jakości wypełnień, obecności zmian zapalnych w obrębie jamy ustnej.

RTG pantomograficzne zębów konieczne jest przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed chirurgicznym usunięciem zatrzymanych (niewyrośniętych) zębów. W implantologii pomocne w ocenie ilości kości i miejsca do wprowadzenia implantu. Zdjęcie pantomograficzne jest bardzo pomocne w wykryciu i ocenie chorób przyzębia np. paradontozie, a także podczas leczenia protetycznego pomaga zaplanować pracę i dobrać odpowiedni rodzaj uzupełnień protetycznych.

Zdjęcie to wymagane jest również przed wykonaniem niektórych zabiegów chirurgicznych poza jamą ustną np. w przypadku operacji zaćmy jako zdjęcie wykluczające obecność ogniska zapalnego.

Badanie całkowicie bezbolesne, niepowodujące odruchów wymiotnych - bez ingerencji w jamę ustną. Przed zdjęciem pacjent jest jedynie proszony o zdjęcie wszelkich metalowych rzeczy z okolicy głowy (kolczyki, łańcuszki, protezy zębowe wyjmowane itp.)

Zdjęcie wydawane jest pacjentowi na kliszy ok. 10-12 minut pow wykonaniu zdjęcia.


Zdjęcie pantomograficzne - program pediatryczny

Zawiera wszystkie cechy normalnego zdjęcia pantomograficznego, a także uwzględnia wielkość głowy i łuku zębowego dziecka, która jest mniejsza niż u dorosłej osoby. W związku z tym program pediatryczny polega na skróceniu czasu wykonywanej ekspozycji oraz zmniejszeniu pola naświetlania, co decyduje o znacznym obniżeniu dawki promieniowania.


Cefalometryczne (boczne) zdjęcie zębów i czaszki (cefalo, telerentgen)

Służy do obrazowania części twarzowej czaszki, która uwidacznia struktury kostne, a także tkanki miękkie (zarys nosa, warg itp) oraz zatoki przynosowe. Zdjęcie cefalometryczne wykorzystywane jest głównie w ortodoncji w celu diagnostyki wad zgryzu, oceny wzrostu twarzy, ustaleniu planu leczenia oraz do pomiarów.

Zdjęcie przydatne również w protetyce i chirurgii stomatologicznej w celu udokumentowania stanu przed i po leczeniu.

Badanie bezbolesne. Bez ingerencji w jamę ustną. Wynik wydawany jest na kliszy ok. 10 minut po wykonaniu zdjęcia.


Punktowe zdjęcie zębów (wewnątrzustne, celowane)

Jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych stosowanych w stomatologii. Punktowe zdjęcie zębów, które ma wymiary ok.3x4cm i ukazuje od 1 do max. 4 zębów na jednej kliszy (w zależności od miejsca zęba na łuku zębowym) wykonywane jest w celu:

 • oceny obecności próchnicy
 • uwidocznienia zmian zapalnych wokół wierzchołka korzenia
 • oceny jakości wypełnień
 • kontroli postępu leczenia kanałowego i oceny wypełnienia kanału
 • ustalenia przyczyny bólu zęba u pacjenta
 • kontroli wprowadzenia implantu

Badanie bezbolesne, wymagające umieszczenia kliszy w jamie ustnej pacjenta. Wynik wydawany jest na kliszy ok. 8 minut po wykonaniu zdjęcia.


Zdjęcie zgryzowe zębów

Wykonuje się w celu stwierdzenia obecności oraz położenia zębów niewidocznych w jamie ustnej, wad zgryzu, obecności ciała obcego, wykazania zmian zapalnych w obrębie jamy ustnej, podniebienia.

Wielkość kliszy 5x7 cm. Badanie bezbolesne, wymaga umieszczenia kliszy w jamie ustnej, w płaszczyźnie zgryzowej zębów. Wynik wydawany jest na kliszy, ok. 8 minut po wykonaniu zdjęcia.


Skrzydłowo-zgryzowe zdjęcie zębów

Wykonujemy w celu wykrycia próchnicy na powierzchniach zgryzowych oraz stycznych zębów, a także w celu oceny szczelności wypełnień. Na jednym zdjęciu uwidocznione są korony (bez korzeni) górnych i dolnych zębów.

Wymiar kliszy 3x4 cm, zdjęcie bezbolesne, wymaga umieszczenia kliszy w jamie ustnej. Wynik wydawany na kliszy ok. 8 minut po wykonaniu zdjęcia.


Stawy skroniowo-żuchwowe w zwarciu i rozwarciu (czynnościowe zdjęcie stawów)

Zdjęcie to składa się z 4 małych zdjęć obrazujących prawy i lewy staw w momencie zwarcia i rozwarcia, pokazując w ten sposób zakres ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych, a także ich budowę. Zdjęcie jest przydatne w chirurgii stomatologicznej, a także protetyce i ortodoncji.

Zdjęcie bezbolesne, bez ingerencji w jamę ustną. Wynik wydawany jest na kliszy ok. 10-12 minut po wykonaniu zdjęcia.


Zatoki oboczne nosa - Zdjęcie wykonywane jest do oceny zatok szczękowych, zatok czołowych, sitowych i klinowych, a także do wykrycia złamań środkowej części twarzy.

Czaszka AP/PA - Zdjęcie służy do oceny stanu kości całej twarzoczaszki. Przydatne w przypadku złamań, a także coraz częściej pomocne w ortodoncji.

Zdjęcia bezbolesne, bez ingerencji w jamę ustną. Wynik wydawany jest na kliszy po ok. 10 minutach po wykonaniu zdjęcia.


Uwaga!: Kobiety w ciąży, w przypadku konieczności wykonania zdjęcia muszą posiadać pisemne skierowanie od lekarza oraz proszone są o powiadomienie o swoim stanie technika RTG.